Υπόμνημα Υπουργού

Υπόμνημα Υπουργού

Κύριε Υπουργέ,

Τα προβλήματα στο χώρο της γραμματείας των  διοικητικών δικαστηρίων είναι πολλά  και οξυμένα. Οι εργασιακές συνθήκες των τελευταίων ετών και οι παραλείψεις των προηγούμενων κυβερνήσεων έχουν φέρει τον κλάδο σε αδιέξοδο. Οι ελλείψεις  σε προσωπικό  είναι τόσες,  που καθιστούν,  σχεδόν αδύνατη την  ομαλή λειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων και ιδιαίτερα των επαρχιακών.
Τα βασικότερα  θέματα που απασχολούν σήμερα τους δικαστικούς υπαλλήλους των Διοικητικών Δικαστηρίων  είναι:
1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ και ΔΕ Γραμματέων και ΥΕ Επιμελητών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια όλης  της χώρας, ανέρχονται  σε 659 υπαλλήλων, 124 δακτυλογράφων  και 207 επιμελητών, όπως  αυτές ισχύουν με την 112742/27.9.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης). Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το 1996 η αναλογία μεταξύ υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών και  υπαλλήλων ήταν 1 προς 1,5 και το 2006 ήταν 1 προς 1, το 2017 η αναλογία είναι,  ακόμη μικρότερη (οργανικές θέσεις δικαστών 937 – οργανικές θέσεις υπαλλήλων συνολικά 783).
Σήμερα οι κατάσταση σε όλα τα  διοικητικά δικαστήρια έχει ως ακολούθως:

Οργανικές θέσεις όλων των κλάδων  : 990

Υπηρετούντες : 613

Κενές:  377

Το σύνολο των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών όλων των βαθμίδων ανέρχεται σε 937 και υπηρετούν 928.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

a. Κάλυψη όλων των κενών  οργανικών θέσεων.

b. Επιτάχυνση των διαδικασιών όλων των εκκρεμών  διαγωνισμών.

c. Ανακατανομή των θέσεων  ΥΕ του κλάδου  επιμελητών, σε θέσεις  Γραμματέων όλων των κατηγοριών. Συγκεκριμένα μετατροπή 92 θέσεων του κλάδου ΥΕ επιμελητών σε 92 οργανικές θέσεις γραμματέων όλων των κατηγοριών.

2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ:

Σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά καταστάσεις ο δικαστικός υπάλληλος υποχρεώνεται να συμμετέχει στις μεταβατικές έδρες καταβάλλοντας από το υστέρημά  του τα χρήματα μετάβασης, διαμονής και διατροφής, τα οποία πολλές φορές υπερβαίνουν τα 300€. Τα  έξοδα αυτά θα του  επιστραφούν τουλάχιστον μετά από ένα χρόνο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
a. Να δημιουργηθεί ειδικός κωδικός από τα πάγια των δικαστηρίων, προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα μετάβασης, όχι μόνο των δικαστικών υπαλλήλων αλλά όλων όσων συμμετέχουν στη σύνθεση των μεταβατικών εδρών.

3. ΚΤΙΡΙΑΚΟ:
Όπως έχει αναφερθεί και στους προκατόχους σας, πολλά δικαστήρια στεγάζονται σε διαμερίσματα πολυκατοικιών με ότι  αυτό συνεπάγεται (παντελής έλλειψη ασφάλειας κ.λ.π). Οι υπάλληλοι είναι αναγκασμένοι ένεκα  της έλλειψης δικαστικών αιθουσών να παίρνουν τους φακέλους υπό μάλης  προκειμένου να μεταβούν στο κοντινότερο δικαστικό μέγαρο, για να συζητηθούν οι υποθέσεις, π.χ ακροατήριο ΒΟΛΟΥ.

ΖΗΤΑΜΕ:
Την άμεση μεταστέγαση  όλων των δικαστηρίων, σε χώρους που αρμόζουν για ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

4. e-ΠΑΡΑΒΟΛΟ.

Με το νόμο 4446/2016, προβλέπεται όλα τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα  να καταβάλλονται μέσω της  εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου της ΓΓΠΣ.
Η παραπάνω εργασία, είναι άλλη μια επιβάρυνση στην  ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στο χώρο της γραμματείας των δικαστηρίων.
Είναι γνωστό, ότι οι υπάλληλοι του εισπρακτικού μηχανισμού του κράτους έχουν ειδική και ευνοϊκή μεταχείριση.
Θεωρούμε ότι χρήζει άμεσης αντιμετώπισης η δέσμευση από τους γραμματείς των παραβόλων.

5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

Να δοθεί και στους δικαστικούς υπαλλήλους η δυνατότητα αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με αυτά που έχουν ήδη ρυθμιστεί με νόμο (ν. 4369/2016) για τους δημοσίους υπαλλήλους.

6. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ   ΙΔΑΧ

Μονιμοποίηση όλων των υπαλλήλων  ΙΔΑΧ  που έχουν μεταφερθεί στα δικαστήρια.

Κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαίο το συντομότερο δυνατόν να υπάρξει μια συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προβλήματα του κλάδου μας, καθώς και την τραγική κατάσταση σε έλλειψη προσωπικού σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια της χώρας.

Ο Πρόεδρος                                                      Η Γενική Γραμματέας
Φώτιος Πέρρος                                               Θεοδώρα Γιαννοπούλου

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.