Προφίλ Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Σκοπός της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ:

 

– Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων.

 

– Η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου.

 

– Η συνένωσή τους με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων τους.

 

– Η αλληλεγγύη και ο συνδυασμός των προσπαθειών με άλλες εργασιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

– Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών.

 

– Η συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων.

Προφίλ - Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων
Προφίλ - Peygdd