Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Φώτιος Πέρρος

Πρόεδρος

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας

Email: fotisperros@yahoo.gr

Επικοινωνία: 6978006631 – 2106962322

Θεοδώρα Γιαννοπούλου

Γ. Γραµµατέας
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας
Email:tgiannopoulou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2106962307

Αθανασία Καφέζα

Αντιπρόεδρος
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
Email:akafeza@adjustice.gr
Επικοινωνία:2610346596

Μαρία Σωτήρχου

Ταµίας
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
Email:msotirchou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2104176102

Μέλη Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Στυλιανή Γάκου

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
Email:sgakou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2813407716

Αικατερίνη Μπατσιάκου – Θάνου

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
Email:abatsiakou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2104175189

Μαρία Μπάκα

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Email:mbaka@adjustice.gr Επικοινωνία:2310594119

Ιωάννης Ρήγας

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email:irigas@adjustice.gr
Επικοινωνία:2106962228

Αλίκη Σπήλιου

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email:aspiliou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2106962250