Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Θεοδώρα Γιαννοπούλου

Πρόεδρος

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας

Email:tgiannopoulou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2106962268

Θεοφάνη Γιαννακοπούλου

Γ. Γραµµατέας
        Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας
        Email:tgiannakopoulou@adjustice.gr
        Επικοινωνία:2106962268

Αθανασία Καφέζα

Αντιπρόεδρος
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών
Email:akafeza@adjustice.gr
Επικοινωνία:2610346596

Κωνσταντίνος Καρανικολής

Ταµίας
Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email:kkaranikolis@adjustice.gr
Επικοινωνία:6942465942

Μέλη Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Μαρία Μπάκα

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
Email:mbaka@adjustice.gr
Επικοινωνία:2310594119

Στυλιανή Γάκου

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
Email:sgakou@adjustice.gr
Επικοινωνία: 2813407716

Φώτιος Πέρρος

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας
Email:fotisperros@yahoo.gr
Επικοινωνία:6978006631-2106962384

Βασίλειος Ράγκος

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email:vragkos@adjustice.gr
Επικοινωνία:6908385515

Έλλη Παναγοπούλου

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
Email:elpanagopoulou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2104176102