Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Θεοδώρα Γιαννοπούλου

Πρόεδρος

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας

Email:tgiannopoulou@adjustice.gr
Επικοινωνία:2106962268

Βασίλης Μπατζάκας

Γ. Γραµµατέας
        Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας
        Email:vbatzakas@adjustice.gr
        Επικοινωνία:6948766333

Νικήτας Δεναξάς

Ταμίας
Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email:nikden2@gmail.com
Επικοινωνία:6977994403

Κατερίνα Μπατσιάκου – Θάνου

Αντιπρόεδρος Β΄
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
Email:abatsiakou@adjustice.gr
Επικοινωνία:6973306500

Μέλη Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Μαρία Μπάκα

Αντιπρόεδρος Α΄

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
Email:mbaka@adjustice.gr
Επικοινωνία:2310594119

Στυλιανή Γάκου

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου
Email:sgakou@adjustice.gr
Επικοινωνία: 2813407716

Αλίκη Σπήλιου

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email: aspiliou@adjustice.gr
Επικοινωνία:6932980158

Βασίλειος Ράγκος

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email:vragkos@adjustice.gr
Επικοινωνία:6908385515

Γιάννης Ρήγας

Διοικητικό Εφετείο Αθήνας
Email:grekarigas@gmail.com
Επικοινωνία: 6972309846