Καταστατικό

Διαβάστε το καταστατικό της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ (Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων)