ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 27ης.9.2017 ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.