ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΥΓΔΔ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΥΓΔΔ ΓΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΑ                                                                  06-10-2017

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                                   Αρ. Πρωτ.: 115

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87

Τ.Κ. 115 24 ΑΘΗΝΑ

Εmail:peygdd@yahoo.gr

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ. σε έκτακτη συνεδρίαση την 06-10-2017 μετά την πρόταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, αποφάσισε τετράωρες στάσεις εργασίας στις 18 και 25 Οκτωβρίου 2017, από ώρα 11:00 π.μ. έως το πέρας του ωραρίου.

Επειδή πλέον το πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτο, με δραματικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και συγκεκριμένα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας υπηρετούν δύο γραμματείς και ένας επιμελητής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν χρήση ούτε της κανονικής άδειας του 2017.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στο αρχείο του Δικαστηρίου περιλαμβάνονται 1000 ακοινοποίητες αποφάσεις καθώς και 2000 περίπου απροσδιόριστες υποθέσεις, ενώ λειτουργούν 2 τμήματα και υποστηρίζονται 10 Δικαστικοί Λειτουργοί.

Οι εναπομείναντες αυτοί υπάλληλοι, καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια, η οποία στηρίζεται κυρίως στον προσωπικό ζήλο και την επαγγελματική τους συνείδηση, για να τηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δικαστηρίου.

Έχουμε αιτηθεί επανειλημμένως την εξεύρεση οριστικής λύσης για το Δικαστήριο, καθόσον η αρνησιδικία θα παγιωθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς καταλήγουμε σε τετράωρες στάσεις εργασίας (από 11:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.) για την δικάσιμο 18-10-2017 και για 25-10-2017, ενώ τις υπόλοιπες ώρες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του κοινού.

                                                                 Ο Πρόεδρος                                    Η Γενική Γραμματέας

                                                              Φώτιος Πέρρος                                Θεοδώρα Γιαννοπούλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

-Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

-Προϊστάμενο Πρόεδρο Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων

-Πρόεδρο Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας

-ΟΔΥΕ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.