ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ                                                                            ΑΘΗΝΑ 30.3.2017

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 84

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 87

Τ.Κ. 115 24 ΑΘΗΝΑ

Email: peygdd@yahoo.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σήμερα 29 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ και διαπίστωσε ότι το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης υπαλλήλων στα Διοικητικά Δικαστήρια παραμένει άλυτο, με δραματικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των διαδίκων και στην οικογενειακή και προσωπική ζωή των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων:

  1. Οι δύο (2) θέσεις επιμελητών είναι από τριετίας κενές με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι υπηρετούντες Δικαστικοί Γραμματείς και με τα καθήκοντα των επιμελητών.

  2. Επίσης επιτακτική ανάγκη είναι η κάλυψη της κενής θέσης πληροφορικής, δεδομένου ότι ήδη έχει αρχίσει η μηχανοργάνωση του Δικαστηρίου.

  3. Αύξηση των οργανικών θέσεων των Γραμματέων και άμεση κάλυψή τους δεδομένου ότι παραμένουν οι ίδιες από την ίδρυση του Εφετείου έως σήμερα ενώ των δικαστών υπερδιπλασιάσθηκαν και επί πλέον δημιουργήθηκαν δύο δικαστικοί σχηματισμοί, με συνέπεια τον διπλασιασμό της δουλειάς στη Γραμματεία.

  4. Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, για να είναι ανθρωπίνως εφικτό να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα του Γραμματέως στις μεταβατικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. Ο φόρτος εργασίας μας και οι σημερινές οικονομικές συνθήκες δεν «επιτρέπουν» τη μετακίνηση Γραμματέα του Διοικητικού Εφετείου, Ιωαννίνων στην Κέρκυρα (βλ. σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας δημ/κου ελέγχου).

Μετά τα παραπάνω για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των διαδίκων, δικηγόρων, δικαστών και της σωματικής και ψυχικής υγείας των δικαστικών υπαλλήλων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων,

ΟΜΟΦΩΝΑ

αποφασίζουμε την πραγματοποίηση 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ, των υπαλλήλων του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στις 24/5/2017, για την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων.

                        Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γενική Γραμματέας

                       Φώτιος Πέρρος                                                           Θεοδώρα Γιαννοπούλου

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.