Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Φώτιος Πέρρος

Πρόεδρος

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας

Θεοδώρα Γιαννοπούλου

Γ. Γραµµατέας
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας

Αθανασία Καφέζα

Αντιπρόεδρος
Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

Μαρία Σωτήρχου

Ταµίας
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά

Μέλη Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ

Άγγελος Ανδρεαδάκης

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά

Στυλιανή Γάκου

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αικατερίνη Θάνου

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά

Απόστολος Καρδούτσος

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας

Βασίλης Κατουρτζίδης

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης